Odszkodowanie za zmarnowane wakacje – dowiedz się, jak odzyskać pieniądze!

Marząc o urlopie w pięknym miejscu wykupiłeś zorganizowaną wycieczkę, ale jesteś z niej niezadowolony? Jeśli biuro podróży nie zapewniło Ci warunków opisywanych w ofercie, masz prawo zażądać zadośćuczynienia. Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie za zmarnowane wakacje!

Zapłaciłeś za apartament, a otrzymałeś do dyspozycji obskurny pokoik? Okolica zakwaterowania miała obfitować w liczne atrakcje, a znalazłeś się na odludziu? Jeśli biuro turystyczne sprzedało Ci wycieczkę, która odbiega od opisu, możesz złożyć reklamację. Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie za zmarnowane wakacje!

Odszkodowanie za zmarnowane wakacje – podstawy prawne

Podstawę prawną do dochodzenia odszkodowania za zmarnowany urlop od biura podróży stanowi m.in. art. 5 dyrektywy 90/314/EWG. Według niej organizator wyjazdów turystycznych jest odpowiedzialny za realizację zobowiązań wynikających z umowy. Gdy stan faktyczny rażąco różni się od opisu wycieczki, postępowanie biura można uznać za nieuczciwe. Konsumenci, którzy są niezadowoleni z przebiegu wakacji, są narażeni na szkodę niematerialną (uszczerbek niemajątkowy), czyli krzywdę. Nie tylko nie mieli okazji wypocząć, ale też zostali narażeni na stres i inne nieprzyjemne doświadczenia, które mogą np. odbić się na ich zdrowiu.

Jak przebiega procedura reklamacyjna zmarnowanych wakacji?

By osiągnąć jak największą skuteczność, wszelkie nieprawidłowości najlepiej jest zgłaszać organizatorowi wycieczki na bieżąco. Warto także porozmawiać z obsługą hotelu itp. Po powrocie należy złożyć reklamację, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia powrotu z wyjazdu. W celu skuteczniejszej argumentacji dobrym rozwiązaniem jest dołączenie dowodów na nieuczciwość, np. w postaci zdjęć. Jeżeli biuro podróży nie ustosunkuje się co do reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, reklamację można potraktować jako uznaną.

Co zrobić w razie nieuwzględnienia reklamacji?

W sytuacji, w której organizator odrzuci reklamację, warto zwrócić się np. do rzecznika praw konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy też Polskiej Izby Turystyki. Jeśli odpowiedzi biura nie wskazują na to, że sprawę można rozwiązać polubownie, należy działać bardziej stanowczo. Poszkodowanemu konsumentowi przysługuje bowiem prawo do wystąpienia na drogę sądową, w celu uzyskania odszkodowania za zmarnowane wakacje.

Za niewywiązanie się biura podróży z warunków umowy konsumentom przysługuje odszkodowanie za zmarnowane wakacje. Jeśli chcesz odzyskać swoje pieniądze, koniecznie zwróć się o pomoc do doświadczonego radcy prawnego. Nie pozwól na to, by czyjaś nieuczciwość naraziła Cię na straty finansowe!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here