Prawie 3 miliony Polaków nie radzi sobie z regularną spłatą zaciągniętych zobowiązań. I chociaż zarabiamy coraz więcej, to również nasze zadłużenia rosną. Nie da się ukryć, że nasze potrzeby wzrastają. Polacy nadal mają niską świadomość finansową, przez co popadają w pętlę zadłużenia. Dowiedz się, jakie są najlepsze sposoby na wyjście z długu i uratowanie swojej sytuacji finansowej.

Dlaczego warto współpracować z wierzycielem?

Okazuje się, że tylko porozumienie z wierzycielem pozwoli uzyskać optymalną pomoc w długach. Przecież jemu również zależy na zakończenie sprawy i odzyskanie swojej własności. Wierzyciel jest w stanie pójść na szereg kompromisów, dzięki czemu dłużnik uzyskuje korzystne warunki spłaty zadłużenia. Najczęściej jest to rozłożenie zobowiązania na raty albo zaprzestanie naliczania karnych odsetek.

Ugoda z wierzycielem oszczędza nie tylko pieniądze, ale również minimalizuje stres, jaki może być związany z natychmiastową egzekucją komorniczą. Weźmy również pod uwagę, że dłużnik zachowuje wtedy swój nienaganny wizerunek. Nie trafia na tzw. czarną listę dłużników, nie jest postrzegany jako niewiarygodny partner. To ważne nie tylko dla osób prywatnych, ale przede wszystkim przedsiębiorców. Znalezienie się w rejestrze dłużników bardzo często oznacza przecież koniec kariery biznesowej.

Techniki windykacji miękkiej

Okazuje się, że to właśnie windykacja miękka, czyli polubowna jest najbardziej skuteczna. Nierzadko wystarczy pierwsze wezwanie do zapłaty, by dług został uregulowany. W ramach windykacji miękkiej stosuje się metody, które mają doprowadzić do porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i wypracowanie korzystnego dla obu stron schematy spłaty zaległego zobowiązania.

Podstawą są negocjacje. Prowadzi je najczęściej windykator, który oferuje profesjonalną pomoc w długach. Pomimo że działa on na zlecenie wierzyciela, to dba również o interesy dłużnika. Efektem jego działań ma być realizacja roszczenia, ale przy wykorzystaniu takich metod, które nie będą negatywnie wpływać na sytuację finansową osoby zadłużonej. Właśnie dlatego dłużnik nie powinien bagatelizować prób kontaktu ze strony firmy windykacyjnej. To jedyna forma korzystnej spłaty należności.

Do czego doprowadza brak ugody?

Jeśli dłużnik nie czuje się odpowiedzialny za swoje długi i bagatelizuje wezwania do zapłaty oraz próby kontaktu windykatora, pomoc w długach nie jest możliwa. W takich sytuacjach firma windykacyjna wprowadza procedury zgodne z windykacją twardą. Tutaj nie ma już miejsca na negocjacje i ugodę.

Zadaniem windykatora jest zgłoszenie sprawy do sądu, który wyda werdykt natychmiastowej wykonalności. Na tej podstawie swoją pracę rozpoczyna komornik, którego celem jest jak najszybsze zaspokojenie potrzeb wierzyciele. Interesy dłużnika nie są ważne.

Na czym polega egzekucja komornicza?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, a jego zadaniem jest ściągnięcie należności od dłużnika. Ma on więc prawo do zajęcia jego majątku do wartości, która pokryje zaległe zobowiązanie. Najczęściej komornik zabezpiecza środki finansowe na koncie bankowym dłużnika. W przypadku długów o dużej wysokości może również zająć nieruchomość, która zostaje zlicytowana na poczet powstałego roszczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here