Błędy w PIT 2017, co zrobić dalej?

Wiele osób popełnia błędy w swoich deklaracjach podatkowych. Zdarzyło się to również w pitach za 2017 rok. Większość podatników zdaje sobie jednak sprawę, że posiada odpowiednie obowiązki prawno – podatkowe, a pomyłki w pit za 2017 mogą rodzić negatywne konsekwencje. W większości przypadków, jeżeli podatnik sam zauważy swoje niedociągnięcia, powinien je odpowiednio zgłosić do organów podatkowych, w formie korekty PIT. Jak to zrobić?

Korekta PIT – zasady ogólne

Korekta PIT to formalny sposób skorygowania, czyli inaczej poprawienia błędów w poprzednio złożonym formularzu podatkowym. Aby ją przygotować, należy skorzystać ze standardowego (tego co pierwotnie) formularza podatkowego. Ten sam dokument służy do składania pit 2017, co do złożenia jego korekty. Na początku dokumentu należy jednak zaznaczyć cel złożenia PIT – zaznaczając opcję: korekta zeznania.

Na samym początku jednak warto zaznaczyć, że deklaracja korekta pit 2017 zastąpi poprzedni PIT w całości. Oznacza to w uproszczeniu, że organ podatkowy weźmie pod uwagę tylko nowy dokument. Dlatego, powinien on zawierać wszystkie informacje – te wprowadzone wcześniej prawidłowo oraz te poprawione. Nieprawidłowym jest wypełnienie PIT tylko w miejscach „poprawek”. Należy pamiętać więc o sumiennym i dokładnym uzupełnieniu formularza od początku do końca, tak aby składając korektę nie popełnić nowych błędów.

Termin i forma złożenia deklaracji

Wszystkie deklaracje podatkowe powinny być składane w odpowiednim, przewidzianym prawem terminie. Najpopularniejsze z pit za 2017, czyli takie jak na przykład PIT-36 czy PIT-37, należało złożyć do 30 kwietnia 2018 roku. Już w tym terminie zgodnie z prawem powinny być złożone w całości prawidłowo. Nie można więc mówić, że na złożenie korekty jest jakiś odpowiedni termin. Każdy błąd może z założenia powodować negatywne konsekwencje prawno – podatkowe. Jednak ustawodawca przewidział takie sytuacje. Wskazuje on, że podatnik, który zauważył błędy powinien zgłosić je do organów podatkowych jak najszybciej. W uproszczeniu, może to zrobić praktycznie w każdym momencie, poza sytuacjami, kiedy to organy pierwsze zauważyły błąd i wszczęły w tym zakresie postępowanie podatkowo – kontrolne.

Korekta pit 2017 może zostać złożona w takich samych formach, jak tradycyjna deklaracja podatkowa, czyli osobiście w urzędzie skarbowym, pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie za pomocą e-deklaracji.

Obowiązkowe kroki dodatkowe

Poza złożeniem odpowiedniej korekty PIT może okazać się, że podatnik nieprawidłowo obliczył swoje zobowiązanie podatkowe. W takiej sytuacji zdarza się, że źle zapłacił należny organom skarbowym podatek. Dlatego w przypadku różnicy, należy jak najszybciej uzupełnić brakującą kwotę podatku, przesyłając ją niezwłocznie razem z korektą do organów podatkowych.

Podsumowanie i rekomendacje

Z punktu widzenia praktyki, korekta PIT może pozwolić uchronić podatnika przed negatywnymi konsekwencjami jego błędów. Warto jej dokonać w każdym czasie, o ile zobowiązania podatkowe jeszcze się nie przedawniły. Standardowy i najczęściej przyjęty okres przedawnienia to 5 lat, może być jednak różny dla różnych zobowiązań podatkowych –należy w tym zakresie zweryfikować aktualne przepisy prawne dla indywidualnej sytuacji podatnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here