Do kiedy PIT w 2019 roku? Terminy rozliczeń PIT

PIT (angielski skrót od Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych) dotyczy każdego pracującego obywatela. W roku 2019 rozliczenie za rok 2018 przebiegać będzie według nowego harmonogramu. Znane są już oba terminy rozliczeń. Deklaracje podatkowe PIT w 2019 roku będziemy składać do 30 stycznia, w przypadku PIT-28 i do 30 kwietnia 2019, jeśli chodzi o: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39, PIT-36 L.

Zmianom terminów składania deklaracji podatkowych PIT towarzyszą także zmiany dotyczące ulg podatkowych przysługujących firmom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, wynajmującym nieruchomości, samotnie wychowującym dzieci, pracującym okresowo za granicą oraz emerytom i rencistom. Warto zapoznać się tymi informacjami jeszcze przed przygotowaniem, a tym bardziej złożeniem deklaracji podatkowej.

W 2019 roku nastąpi zmiana kwoty wolnej od podatku 

Już w roku 2018 nastąpiła zmiana kwoty wolnej od podatku. Podwyższono ją z kwoty 6001 złotych obowiązującej jeszcze w roku 2017 do 8001 złotych w roku 2018. Konsekwencją tej zmiany jest fakt, że znaczna część podatników zapłaci mniejszy podatek dochodowy, choć sama kwota jego obniżki zmniejszona jest z 1088 złotych do 1440 złotych. Osoby o dochodzie nieprzekraczającym 13.000 złotych (wcześniej było to 11.000 złotych) mogą odliczyć sobie tradycyjną kwotę 556,02 złotych.

Kwoty wolne od podatku – ich dziedziny

Już od roku 2018, czyli w rozliczeniu w 2019 roku wolne od podatku będą przychody z tytułu: zapomóg otrzymanych w związku z wydarzeniami losowymi, takimi jak śmierć, klęski żywiołowe i utrata mienia z nimi korespondująca, w szczególności z funduszy takich jak: fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz związków zawodowych lub z funduszy ministerialnych zgodnych z odrębnymi przepisami poszczególnych ministerstw, niezależnie od ich wysokości nominalnej. Wsparcie finansowe z innych źródeł niepodlegające opodatkowaniu nie może przekroczyć kwoty 6.000 złotych.

Wolne od podatków świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów

W przypadku emerytów i rencistów opodatkowaniu nie podlegają świadczenia socjalne uzyskane od ich uprzednich zakładów pracy, o ile nie przekroczą one kwoty 3.000 złotych. W tym przypadku mowa także o zapomogach związanych z kosztami leczenia lub rehabilitacji.

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dodatkowe, które nie są finansowane z zakładowego funduszu socjalnego, a dotyczą sprawowania opieki nad dzieckiem i usług opiekuńczych związanych z jego wychowaniem, w tym opieki przedszkolnej, korzystania ze żłobka, świetlicy lub innych form opieki instytucjonalnej nad dziećmi, nie podlegają opodatkowaniu do kwoty 1.000 złotych.

Nagrody do kwoty 2.000 złotych

W roku 2019 opodatkowaniu nie będą też podlegać nagrody wygrane w teleturniejach, grach losowych, konkursach medialnych i społecznościowych, o ile kwota wygranej nie przekroczy 2.000 złotych. Wyjątkiem są tutaj nagrody wynikające z prowadzonej przez firmę działalności gospodarczej, wówczas nagrody takie podlegać będą opodatkowaniu.

Świadczenia uzyskiwane w związku ze śmiercią członka rodziny

W przypadku świadczeń uzyskiwanych w związku ze śmiercią członka rodziny podatkowi nie podlegają one, o ile ich kwota nie przekracza 3.000 złotych. W tej sytuacji nie ma także znaczenia instytucja udzielająca tego typu wsparcia finansowego.

Zawody, w których przychody oparte są o prawa autorskie i pokrewne

W przypadku twórców, w tym naukowców, wynalazców, autorów i artystów, kwota kosztów uzyskania przychodów podniesiona została z 20% aż do 50%, co znacząco podnosi kwotę zwrotu podatkowego w sytuacji zatrudnienia opartego o tak zwaną umowę o dzieło. To dobra wiadomość dla wszystkich twórców i wynalazców.

Inne przychody – działalność nierejestrowana i praca sezonowa przy zbiorach rolnych

W 2019 roku bez obowiązku rejestracji można prowadzić działalność przynoszącą przychody miesięczne do 1050 złotych i wówczas rozlicza się ją jako inne przychody. Podobna sytuacja jest z pracą rolną przy sezonowych zbiorach. Rozlicza ją pracownik, nie zaś pracodawca, także jako inne przychody.

Jeśli chcesz w prosty i bezpieczny sposób rozliczyć PIT za 2018 rok, skorzystaj z gotowego programu: podatnik.info/program_do_pit/. W serwisie znajdziesz również przydatne artykuły i poradniki dotyczące podatków z uwzględnieniem zmian, jakie będą miały miejsce w 2019 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here