Postępowanie upadłościowe a wierzyciele

W trakcie postępowania upadłościowego rzadko kiedy fundusze dłużnika pozwalają na to, aby wierzyciele zostali całkowicie zaspokojeni. Z tego właśnie względu tych drugich dzieli się na kilka kategorii. Co warto wiedzieć na ten temat? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

  1. Czym są kategorie wierzytelności?
  2. Kategorie wierzytelności – podział
  3. Najważniejsze informacje o kategoriach wierzytelności

Postępowanie upadłościowe ma kilka celów. Jednym z nich jest zaspokojenie przez dłużnika wierzycieli. Rzadko kiedy jednak udaje się ten cel osiągnąć całkowicie. Wierzyciele muszą przygotować się na to, że podzielone środki z upadłości masy nie wystarczą, aby spłacić w pełni wszystkie należności. W dalszym ciągu postępowanie to jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ w innym trybie wierzyciele mogliby uzyskać znacznie mniej. Jak dokonuje się podziału sumy? Odwołując się przede wszystkim do tak zwanych kategorii wierzytelności. Czym są te kategorie? Odpowiadamy w niniejszym artykule – zapraszamy do lektury.

Czym są kategorie wierzytelności?

Wspomniane kategorie wierzytelności to nic innego jak podział wierzytelności, które zostały objęte postępowaniem upadłościowym. Wiąże się to z podziałem funduszów danej masy upadłości, co jest celem zaspokojenia wierzycieli. Prawo upadłościowe wskazuje, że zaspokojenie następuje tylko na dwóch zasadach, a mianowicie na zasadzie uprzywilejowania i proporcjonalności.

Zasada uprzywilejowania – inaczej zasada pierwszeństwa – określa, która wierzytelność powinna zostać zaspokojona jako pierwsza, czyli przed wszystkimi innymi. Głównym założeniem tej zasady jest oczywiście odpowiednia proporcja. Dlaczego tak ważne są te zasady? Ponieważ w większości przypadków fundusze należące do masy upadłości niestety nie pozwalają na to, aby wierzytelności pokryć w całości. 

Kategorie wierzytelności – podział

Aktualnie nasze prawo upadłościowe wyróżnia cztery kategorie wierzytelności w postępowaniu. Określa się je mianem pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Pierwsza kategoria przypada na okres przed ogłoszeniem upadłości danych należności, które wynikają ze stosunku pracy. Druga kategoria obejmuje inne należności, jeśli te nie podlegają zaspokojeniu w każdej innej kategorii. W szczególności chodzi o daniny publiczne, podatki czy te należności, które pochodzą z tytułu składek – między innymi na społeczne ubezpieczenie.

Trzecia kategoria wiąże się z odsetkami od ujętych w powyższych kategoriach należności. Także odsetki sądowe oraz kary grzywny administracyjne. Czwarta kategoria to należności wspólników czy akcjonariuszy z – na przykład – tytułu pożyczki.

Powyższe kategorie dotyczą zaspokajania wierzytelności. To podstawowy wyznacznik informujący o tym, kto z wierzycieli zostanie zaspokojony podczas postępowania upadłościowego.

Najważniejsze informacje o kategoriach wierzytelności

Warto pamiętać, że masa upadłości pokrywa koszty postępowania – w tym również wszystkie koszty sądowe. Koszty te reguluje pierwsza kategoria wierzytelności. Można oczywiście spłacać je na bieżąco, czyli bez opracowanego planu związanego z podziałem. Wszystkie inne wierzytelności zostają uregulowane dopiero w momencie, gdy wszystkie koszty postępowania, zobowiązania masy i długi alimentacyjne zostaną w całości pokryte.

W sytuacji, gdy suma, która została przeznaczona do podziału, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich należności, wierzycieli dalszych kategorii otrzymają swoją część, dopiero gdy poprzednia kategoria zostanie zaspokojona w całości. To znaczy, że w pierwszej kolejności należy zaspokoić te należności, które nie podlegają żadnej kategoryzacji, następnie przechodzi się do regulowania wierzytelności z pierwszej kategorii, później z drugiej, trzeciej i czwartej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tej sprawie, gwarantujemy, że odpowiednia kancelaria restrukturyzacyjna pomoże Ci przejść przez cały proces. Dlatego nie zwlekaj i już teraz znajdź specjalistów, z którymi nawiążesz współpracę. Przy postępowaniu upadłościowym łatwo popełnić błąd, dlatego ogłoszenie upadłości należy omówić z kimś doświadczonym. Jeżeli w przedmiocie ogłoszenia upadłości będzie coś nie tak, to lepiej to od razu wyjaśnić. Przy ogłoszeniu upadłości można korzystać z prawa upadłościowego. Szczegóły na temat tego, jak przebiega umorzenie postępowania upadłościowego i aktualne rozporządzenie ministra sprawiedliwości w tej sprawie można sprawdzić online, podobnie jak wzór na złożenie wniosku przy postępowaniu układowym na podstawie pism procesowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here