PIT 37 a Polski Ład

Zbliżający się koniec roku oznacza, że niebawem zaczniemy przygotowywać się do składania zeznań podatkowych. Jak wiadomo, w związku z nowelizacją przepisów określaną mianem Polskiego Ładu sporo zmieniło się także w przepisach podatkowych. Niektórzy czują się zagubieni i – mimo że wcześniej rozliczenie PIT 37 realizowali samodzielnie – w tym roku obawiają się podjąć tego zadania. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Jak wiele zmieniono w tej specyficznej kwestii, jaką stanowi podatek dochodowy? Wyjaśniamy.

1. PIT 37 – Kto go wypełnia?

2. Terminy ważne dla deklaracji PIT

3. Zmiany w PIT 37

4. Rozliczenie wspólne czy indywidualne? Możliwości

Jak pokazują statystyki, PIT 37 to najczęściej wypełniany formularz podatkowy – dotyczy ponad 80% podatników. Najogólniej rzecz ujmując, sięgają po niego osoby rozliczające się za pośrednictwem płatnika.

PIT 37 – Kto go wypełnia?

Zacznijmy od tego, że nie zmieniło się przeznaczenie poszczególnych formularzy. Kiedy zatem należy wybrać deklarację PIT 37? Te formularze PIT są wykorzystywane w przypadku dochodów:

  • z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • z emerytury i renty,
  • z tytułu świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także z umów aktywizacyjnych i ubezpieczenia społecznego,
  • ze świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, a także zasiłków pieniężnych,
  • z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło, działalności wykonywanej osobiście,
  • z tytułu pełnienia obowiązków społecznych,
  • wynikających z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
  • za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym i skazanym.

PIT 37

PIT 37 dotyczy jedynie tych podatników, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, a także nie doliczają dochodów małoletnich dzieci i nie obniżają wysokości osiągniętego dochodu o straty z wcześniejszych lat. W przypadku wystąpienia dodatkowych dochodów, na przykład z tytułu działalności gospodarczej, do urzędu skarbowego trzeba złożyć np. PIT 28, PIT 36 lub PIT 36L, PIT 38, PIT 39.

Wspomnimy jeszcze, że od kilku lat podatnicy mogą skorzystać z automatycznej akceptacji zeznania, dzięki czemu nie muszą oni wypełniać deklaracji PIT 37. Trzeba jednak uważać na tę opcję – bardzo często wygoda kosztuje, co w przypadku zeznania podatkowego wiąże się z niemożnością skorzystania z odliczeń i ulg podatkowych, a tym samym brakiem zmniejszenia zobowiązań o ulgi podatkowe i uzyskania nadpłaty podatku w zeznaniu podatkowym. Samodzielne wypełnienie i złożenie deklaracji oznacza zatem konkretne korzyści. Trzeba także pamiętać, że automatyczna akceptacja pozbawia możliwości odliczenia 1% na organizacje pożytku publicznego.

Terminy ważne dla deklaracji PIT

Deklarację PIT można złożyć jako PIT online, na przykład za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą. Ważne, by – niezależnie od formy dostarczenia formularza – zrobić to w określonych terminach. Masz na to czas od 15 lutego do 2 maja 2023.

Jeżeli decydujesz się na drogę elektroniczną, koniecznie pobierz wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To ono potwierdza, że PIT 37 wpłynął do fiskusa.

Zmiany w PIT 37

Zgodnie z informacją, która pojawiła się na początku tekstu, zmiany w ustawodawstwie – potocznie określane jako Polski Ład – przyczyniły się do kilku istotnych zmian. Jakich?

Jedną z kluczowych modyfikacji jest obniżenie wysokości progu podatkowego – z dotychczasowych 17% do 12%. Oznacza to, że w przypadku rozliczeń przy zastosowaniu skali podatkowej wielu podatników zapłaci mniej. Nie bez znaczenia jest również fakt podwyższenia kwoty wolnej od podatku, co przekłada się na zdecydowanie wyższe dochody podlegające opodatkowaniu. Wcześniej granica ta znajdowała się na poziomie 8 000 zł, obecnie zaś – 30 000 zł. Płacący stawkę 32% PIT zapłacą osoby dopiero przy dochodach przekraczających 120 000 zł.

Rozliczenie wspólne czy indywidualne? Możliwości

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz druk PIT 37 można wykorzystać do rozliczenia indywidualnego lub wspólnego – z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zanim jednak określisz jedną z opcji, zweryfikuj, czy rzeczywiście spełniasz warunki predestynujące cię do takiej właśnie metody rozliczenia.

  • Rozliczenie z małżonkiem w 2023 roku

Polski Ład wpłynął również na zasady wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Taka możliwość została pozostawiona osobom pozostającym w związku małżeńskim i wspólnocie majątkowej przez cały rok podatkowy lub jego część – w tym drugim przypadku dostępne jest rozliczenie od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego. Przed zmianami drugi wariant był niedostępny.

  • Rozliczenie z dzieckiem w 2023 roku

Do rozliczenia zeznania podatkowego jako osoba samotnie wychowująca dziecka mają prawo rodzice i opiekunowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Mogą to być osoby stanu cywilnego wolnego, wdowcy, rozwodnicy, osoby znajdujące się w separacji, a nawet pozostający w związku małżeńskim, pod warunkiem, że drugi z małżonków został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywają karę pozbawienia wolności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here