O czym pamiętać przy rozliczaniu PIT-28

Do złożenia zeznania podatkowego na formularzu PIT-28 zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy opodatkowują dochody za pomocą ryczałtu oraz osoby prywatne, które uzyskują dochody z najmu nieruchomości. O czym warto pamiętać, składając deklarację podatkową?

Ważne terminy

Rozliczenie PIT-28 musi nastąpić nie później, niż 28 lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja. Jeśli termin ten przypada w sobotę, to podatnicy mają czas na złożenie zeznania do pierwszego dnia roboczego, który następuje po 28 lutego. Podatnicy mają możliwość złożyć deklarację od 15 lutego w formie online, poprzez e-Urząd Skarbowy. To właśnie od tego dnia dostępny jest tam dla nich gotowy formularz. Jeśli jednak chcą rozliczać się w formie tradycyjnej, czyli papierowej, mają prawo złożyć deklarację wcześniej. Warto jednak pamiętać, że czas na zwrot podatku będzie liczony od 15 lutego.

Ulgi podatkowe

Podatnicy, którzy opodatkowują swoje dochody w formie ryczałtu, mają prawo skorzystać z licznych ulg podatkowych. Wśród nich wymienić można ulgę:

  • rehabilitacyjną,
  • na internet,
  • termomodernizacyjną,
  • abolicyjną,
  • z tytułu wpłat na IKZE.

Przedsiębiorcy mogą również dokonać odliczeń, dzięki którym zostanie zmniejszona wartość podatku do zapłaty. Odliczyć można na przykład składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie te składki, które zostały wpłacone na konto ZUS. Podatnicy mogą odliczyć kwoty, które przekazali jako darowizny, na przykład na cele kultu religijnego bądź krwiodawstwa. Ci zaś, którzy w poprzednich latach ponieśli stratę z działalności, mogą ją odliczyć w rozliczeniu za obecny rok podatkowy.

Zwrot nadpłaty podatku

Jeśli w ciągu roku wartość wpłaconych zaliczek przewyższyła wartość rzeczywistą podatku do zapłaty, to podatnik będzie miał prawo do zwrotu. Urząd Skarbowy ma aż 3 miesiące na dokonanie zwrotu, jeśli deklaracja była złożona w formie papierowej. O wiele krótszy okres obowiązuje w przypadku złożenia deklaracji online – wtedy poczekamy na zwrot jedynie 45 dni. Co ważne, termin liczony jest od dnia złożenia deklaracji, jednak nie wcześniej niż od 15 lutego. Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny, mogą uzyskać zwrot nawet w 30 dni. Zwrot podatku dokonywany jest na wskazane w formularzu konto bankowe podatnika.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Przedsiębiorcy, którzy jako sposób opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie mają prawa do wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik uzyskuje dodatkowo dochody z innego źródła, na przykład z umowy o pracę. Wtedy też może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem na innym formularzu. Ryczałtowcy nie mają również prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, czyli potocznie ulgi na dzieci. Mogą jednak przekazać 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, nie ponosząc przy tym żadnych, dodatkowych kosztów. Wystarczy tylko wpisać odpowiedni numer KRS w formularzu PIT-28.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here