Na czym polega amortyzacja środków trwałych w firmie?

Amortyzacja środków trwałych w firmie polega w największym możliwym uproszczeniu na zużyciu składników majątku danego przedsiębiorstwa poprzez odpowiednie odpisy amortyzacyjne, które są dokonywane przez systematyczne, a także planowane rozłożenie wartości poszczególnych środków trwałych na określony okres amortyzacyjny.

Warto zatem wiedzieć czym są środki trwałe. Jest to bowiem majątek przedsiębiorstwa, czyli składnik jego rzeczowych aktywów. Do cech charakterystycznych środków trwałych należy koniecznie zaliczyć długi czas użytkowania na potrzeby jednostki.

Jak amortyzować środki trwałe?

Należy zdawać sobie sprawę, że możliwa jest amortyzacja środków trwałych metodą naturalną, degresywną i liniową. Na czym polega amortyzacja metodą liniową? Jest to zdecydowanie najbardziej popularna, a także najprostsza z wszystkich metod amortyzacji środków trwałych. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że podatnik zakłada, iż będzie równomiernie przez cały okres użytkowania zużywał dany środek trwały.

Z kolei jest drugą metodą amortyzacyjną pod względem popularności. Wartość amortyzacji będzie bowiem zmieniała się, gdyż spadać będzie wydajność środka trwałego wraz z czasem jego użytkowania. Jeżeli zatem przedsiębiorca zainteresowany jest równomiernym przyjmowaniem kosztów na wszystkie wykonane przez siebie produkty, powinien zdecydować się na malejącą stawkę amortyzacyjną. Warto również zaznaczyć, że przejście przez przedsiębiorcę z metody degresywnej na liniową będzie odbywało się z początkiem nowego roku podatkowego. Rekomendowane jest zatem przedsiębiorcom bardzo dokładne obliczenie pod koniec roku wartości rocznego odpisu w metodzie degresywnej, a następnie porównanie wyniku z wartością, jaka zostanie uzyskana w przypadku metody liniowej.

Z kolei jednorazowa amortyzacja będzie możliwa tylko i wyłącznie w przypadku środków trwałych, których wartość nie będzie przekraczała 10 tysięcy złotych. Ponadto limit jednorazowej amortyzacji, z której ma możliwość skorzystać przedsiębiorca wynosi w jednym roku 100 tysięcy złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here