Korzyści płynące z usług faktoringowych poznało już wiele tysięcy polskich firm. Przedsiębiorcy chwalą sobie przede wszystkim możliwość utrzymania stałej płynności finansowej. Na rynku oferowanych jest kilka rodzajów faktoringu: bez regresu, z regresem oraz mieszany. Kiedy opłaca się faktoring bez regresu?

Faktoring to idealne rozwiązanie na problemy polskich przedsiębiorców, którzy bardzo często narzekają na rosnące zatory płatnicze. Usługi faktoringowe każdego roku cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2017 roku, firmy faktoringowe sfinansowały ponad 6,4 mln faktur.

Faktoring jest świetnym narzędziem, które wspiera rozwijanie biznesu, a dzięki natychmiastowemu finansowaniu sprzedanych towarów, lub usług, przedsiębiorcy są odporni na zagrożenia ze strony niewypłacalnych kontrahentów, a także długie terminy płatności.

Faktoring bez regresu – co to jest?

Faktoring bez regresu, zwany także faktoringiem właściwym lub faktoringiem pełnym, jest usługą finansową polegającą na wykupie przez firmę faktoringową (np. Bibby Financial Service) faktury sprzedaży towarów lub usług wraz z całktowitym przejęciem ewentualnej niewypłacalności kontrahenta. W faktoringu bez regresu to firma faktoringowa jest zmuszona do egzekwowania potencjalnych wierzytelności. Faktoring bez regresu wiąże się z koniecznością dokonania w swoim interesie oceny wypłacalności kontrahenta – dłużnika.

Faktoring bez regresu – kiedy się opłaca?

Faktoring bez regresu jest jedną z najdroższych usług faktoringowych, ale w określonych sytuacjach może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Faktoring bez regresu to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które współpracują z dużym gronem kontrahentów lub sprzedają swoje towary lub usługi podmiotom o nie do końca określonej wypłacalności. Faktoring bez regresu to świetne rozwiązanie dla firm sezonowych.

Faktoring bez regresu pozwala na dysponowanie gotówką bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży towarów lub usług, a także jest swego rodzaju poduszką finansową w momencie niewypłacalności lub przedłużających się płatności ze strony kontrahentów. Faktoring bez regresu jest najlepszą formą ochrony przed niewypłacalnością dłużników w biznesie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here