Inwestycje pozwalają pomnażać posiadane środki finansowe, ale zawsze trzeba mieć na uwadze ryzyko, z jakim są one związane. W wielu przypadkach, np. na giełdzie papierów wartościowych, sporo rzeczywiście można zarobić, nawet w ciągu kilku dni czy tygodni, ale i sporo stracić, w zależności od bieżących notowań akcji spółek. Inwestować można też na Forexie. Czym on jest i jak na nim inwestować?

Pojęcie rynku Forex

Na stronie https://trade-forex.pl/ można uzyskać szczegółowe informacje na temat rynku walutowego Forex.  Termin ten oznacza rynek całodobowy, który otwarty jest przez 5 dni w tygodniu, od chwili rozpoczęcia handlu na giełdzie w Sydney w Australii, w poniedziałek o godzinie ósmej rano UTC+10, aż do zamknięcia giełdy w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych w piątek o godzinie piątej po południu UTC-5. Rynek Forex to największy na świecie rynek walutowy, na którym dokonywana jest właśnie wymiana walut. Zalicza się go do grupy symetrycznych instrumentów pochodnych, inaczej instrumentów finansowych innych niż papiery wartościowe, zaś ich wartość zależy od wartości instrumentu bazowego.

Zalety inwestowania na Forexie

Inwestorzy działający na rynku Forex najczęściej stosują tak zwaną dźwignię finansową, która umożliwia inwestowanie wielokrotności posiadanego kapitału. W tym celu jednak musimy inwestować z brokerem, a w Polsce jest to możliwe między innymi za pośrednictwem brokerów wskazanych na stronie: https://trade-forex.pl/brokerow-forex-polska/. Wówczas inwestuje się np. tylko 4 zł, ale nabywa 100 euro (dla zaokrąglenia 400 zł) na Forexie. Pozostałe 396 zł to pożyczka od brokera, przy dźwigni wynoszącej 100:1. Dzięki takiej operacji można osiągać wysokie zyski, bez inwestowania z własnej kieszeni wyższych kwot. Jeśli okaże się, że kurs pary walutowej, w którą zainwestowaliśmy na Forexie wzrósł, zyskamy pieniądze proporcjonalnie do naszego wkładu w inwestycję. Zarobi na tym także broker środków, który pożyczył nam wirtualnie 396 zł. Jeśli zaś poniesiemy stratę, będzie ona liczona jako odsetek od całości, czyli ze 100 euro.

Zaletą Forexu jest jego wysoka płynność, możliwość uzyskania wysokich zysków przy małym nakładzie środków własnych i w krótkim czasie. Taki tryb inwestowania wymaga od inwestora podejmowania szybkich decyzji, a wadą korzystania z dźwigni finansowej na Forexie będzie ryzyko poniesienia strat przewyższających zdeponowany kapitał. Dlatego zanim rozpoczniemy przygodę z Forexem, warto go lepiej poznać i przyswoić sobie prawa, jakie nim rządzą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here