Jakie zmiany wprowadził Polski Ład

W ostatnim czasie mamy do czynienia z wieloma zmianami w przepisach. Polski Ład oraz jego liczne modyfikacje wpłynęły na to jak będzie wyglądać rozliczenie PIT za rok  2022. Warto dowiedzieć się podstawowych informacji w tym temacie.

Jakie zmiany wprowadziło ministerstwo finansów?

W Polskim Ładzie w trakcie roku zaszły kolejne spore zmiany. Nowe zasady dotyczą rozliczania podatku PIT za rok 2022. Istnieje możliwość rozliczenia się na trzech zasadach:

  • pierwsza zasada mówi, że podatnik składa deklarację zgodnie z prawem obowiązującym od 1 lipca do końca roku. Zaliczka w podatku dochodowym pobrana przed 1 lipca będzie wyższa od tych, które są pobierane w ramach polskiego ładu i nowych reguł. To pozwala uzyskać podatnikowi zwrot nadpłaconego podatku.
  • sytuacje szczególne pozwalają podatnikowi zastosować zasady wcześniejsze. Podatnik może w tym wypadku zmodyfikować swój PIT online, stosując zasadę wcześniejszego rozliczenia (sprzed 1 lipca), na którą pozwalają przepisy. Minister finansów zezwala na takie modyfikacje tylko dla wybranych zagadnień oraz elementów rozliczenia. Deklaracja PIT za 2022 rok nie może być w całości samodzielnie sporządzona przez podatnika na starych zasadach. Modyfikacją podlegają niektóre elementy dla osób fizycznych.
  •  urząd skarbowy będzie porównywał rozwiązania podatkowe, po 1 lipca z tymi, jakie obowiązywały dawniej (tzw wylicza podatek hipoteczny za 2022 rok). Może wyjść, że dawniej podatnik miał niższe podatki. W tym przypadku podatnik skorzysta ze zwrotu nadpłacanego podatku. Ważne jest też samodzielne skontrolowanie podatku PIT podatku hipotecznego, które już nie obowiązują. Posiadanie kontroli swoich dochodów oraz przychodów jest ważne dla podatników.

PIT online

Możliwe modyfikacje form opodatkowania według polskiego ładu

Dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym istnieje możliwość opodatkowania zasadami ogólnymi. Zasady te są ustalone według nowych zasad (bez wliczania podatku hipotecznego) wybór możliwy w terminowo złożonym PIT-36.

Z każdego rodzaju działalności, która jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne, czyli skalę podatkową. Według nowych zasad (bez wliczania podatku hipotecznego) wyboru można dokonać w prawidłowo złożonym PIT-36.

Z każdego rodzaju działalności, która jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasady ogólne, ale za drugą połowę roku. W takim wypadku do lipca stosowany będzie ryczałt, natomiast od lipca opodatkowanie będzie na zasadach ogólnych zgodnie z nowymi zasadami. Taki wybór należy złożyć w oświadczeniu, które będzie składane do 22 sierpnia 2022 roku. W tym przypadku na koniec roku należy złożyć dwie deklaracje: PIT-28 oraz PIT-36.

Dodatkowe informacje

Nowy Polski Ład to też modyfikacje w innych elementach rozliczenia. W przypadku składki zdrowotnej w 2022 roku ponownie stają się elementem, który decyduje o ostatecznej wysokości podatku. Jednak w tym momencie nie są one odliczane od podatku, ale od dochodu. Ich dodatni efekt jest w tym momencie mniejszy niż był do tej pory. Obowiązuje również limit, powyżej którego nie można stosować odliczeń, wynosi on 8 700 złotych rocznie.

Rozliczanie jako samotny rodzic pierwotnie zostało usunięte, lecz po czasie zostało przywrócone. Podatnik ma możliwość, żeby skorzystać z proponowanej ulgi dla samotnych rodziców (1500 złotych rocznie), ale w momencie, gdy będzie korzystać ze wszystkich reguł podatkowych, które obowiązywały przed 1 lipca 2022 roku. Może też skorzystać z rozliczenia w przypadku, gdy wybierze reguły rozliczeń podatkowych, jakie obowiązują po 1 lipca 2022 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here