Jak dostosować funkcjonowanie firmy do wymogów Pakietu Mobilności

Od 2 lutego 2022 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczącego tzw. Pakietu Mobilności, czyli szeregu regulacji dotyczącej sposobu organizacji transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej (niektóre z wymogów, m.in. te odnośnie czasu odpoczynku, obowiązują już od 20 sierpnia 2020 roku).

Jakie zmiany wprowadzi Pakiet Mobilności?

Rozwiązania wchodzące w skład Pakietu Mobilności są przedmiotem krytyki firm transportowych m.in. z Polski, według których rozwiązanie to jest skierowane przeciw polskim przewoźnikom. Ich zdaniem, taki ruch jest odpowiedzią krajów unijnych na ekspansję polskich przedsiębiorstw transportowych na rynki krajów europejskich.

Podstawowe założenia Pakietu Mobilności:

  • nałożenie na państwa członkowskie UE obowiązku stosowania się do wymogu płacenia kierowcom wykonującym transport międzynarodowy takich samych stawek minimalnych, jakie obowiązują dla lokalnych kierowców w danym państwie;
  • obowiązek powrotu kierowcy do kraju macierzystego co 4 tygodnie po każdym trzy- lub czterotygodniowym okresie pracy;
  • konieczność opłacenia przez przedsiębiorstwo transportowe tygodniowego, co najmniej 45-godzinnego odpoczynku kierowcy;
  • 4-dniowy odpoczynek kierowcy po powrocie do kraju, z którego pochodzi wykorzystywany przez niego pojazd transportowy;
  • obowiązek powrotu pojazdów ciężarowych do siedziby przedsiębiorstwa transportowego co 8 tygodni.

Jak dostosować funkcjonowanie firmy do wymogów Pakietu Mobilności?

Po analizie przedstawionych powyżej rozwiązań zawartych w Pakiecie Mobilności można wywnioskować, że przedsiębiorcy z branży transportowej będą musieli stawić nowym wyzwaniom związanym z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów z tytułu wynagrodzeń oraz organizacją tras w taki sposób, by spełniały one wymogi Pakietu Mobilności (a jednocześnie pozwalały na utrzymanie odpowiedniego poziomu rentowności przedsiębiorstwa)

Zoptymalizowanie tras w celu dostosowania ich do regulacji zawartych w Pakiecie Mobilności nie będzie łatwe; na szczęście, na rynku istnieje obecnie wiele systemów informatycznych dedykowanych dla firm transportowych. Są one bardzo użyteczne w zarządzaniu, pomagając m.in. w analizie i planowaniu dostaw. Do takich systemów należy WEBFLEET od Webfleet Solutions. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa można korzystać z wielu udogodnień, które pozwalają m.in. na:

  • analizę oraz planowanie tras w celu ich optymalizacji tras pod względem np. poziomu spalania paliwa,
  • znaczne usprawnienie kontaktu z kierowcami. Jest to możliwe dzięki przejrzystemu interfejsowi aplikacji i możliwości wykorzystania jej także na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety),
  • automatyczne rejestrowanie czasu pracy, dzięki czemu możliwe jest spełnienie nie tylko założeń Pakietu Mobilności, ale także krajowych przepisów prawnych (np. dotyczących równoważnego systemu czasu pracy),
  • dostęp do map w czasie rzeczywistym, w tym map satelitarnych oraz widoku Google Street View,
  • możliwość generowania spersonalizowanych raportów pozwalających na szybką analizę kluczowych wskaźników efektywności.

Pakiet Mobilności jest według części przedsiębiorców z branży transportowej rozwiązaniem kontrowersyjnym. Niezależnie od wysuwanych przez nich argumentów, zawarte w nim liczne, rygorystyczne rozwiązania (m.in. te dotyczące czasu pracy, odpoczynku kierowców czy częstotliwości powrotu do kraju, w którym jego pracodawca posiada siedzibę działalności) wymuszają konieczność przygotowania się w tak sposób, aby zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym było jak najbardziej efektywne. Dzięki platformie WEBFLEET od Webfleet Solutions fleet management po wprowadzeniu zmian będzie znacznie łatwiejszy, co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here