Indywidualne Konto Emerytalne: co to jest?

Indywidualne Konto Emerytalne jest coraz częściej wybierane przez Polaków w celu zabezpieczenia swojej emerytury. Zwolnione z podatku od zysków kapitałowych przynosi korzyści finansowe wynikające z oszczędzania. Czym właściwie jest i kto może założyć IKE?

Co to jest Indywidualne Konto Emerytalne?

Indywidualne Konto Oszczędnościowe (IKE) to korzystny sposób oszczędzania na emeryturę. Został on wprowadzony w 2004 roku jako element III filaru systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce i w przeciwieństwie do składek emerytalnych wpłacanych do ZUS-u jest całkowicie dobrowolny. IKE różni się od kont czy lokat oszczędnościowych i jest od nich bardziej opłacalne przede wszystkim dzięki korzyściom podatkowym – jest bowiem zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Do wypłaty zgromadzonych środków jesteśmy uprawnieni po osiągnięciu wieku emerytalnego lub w każdym innym dowolnym momencie – wtedy jednak naliczany jest podatek Belki, wynoszący 19%.

IKE – coraz bardziej popularny wybór

W grudniu zeszłego roku według raportu Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce istniało prawie 100 tysięcy Indywidualnych Kont Oszczędnościowych. Stanowi to aż 20% wzrost w porównaniu do zeszłego roku. Wpływa na to z jednej strony zwiększająca się świadomość Polaków na temat niepewności świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych związanych z problemami demograficznymi, a z drugiej zaś z chęci zwiększenia, często bardzo niskiej, wartości emerytury.

IKE – na czym polega oszczędzanie?

Pieniądze, które wpłacamy na IKE, w przeciwieństwie do składek trafiających do ZUS-u rzeczywiście zasilają nasz “rachunek” oraz są pomnażane poprzez inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych czy w akcje lub obligacje. Oszczędzanie jest o tyle korzystne, że nie jest obarczone podatkiem od zysków kapitałowych. Podstawą tej operacji jest jednak wybór odpowiedniej instytucji, która będzie zarządzać naszymi środkami. Należy przede wszystkim sprawdzić pobierane prowizje – niektóre placówki naliczają opłaty przewyższające nawet zniżkę podatkową! Tytuł najlepszego IKE na rynku w rankingu Analiz Online za 2018 rok otrzymało IKE Plus z NN Investment Partners, którego ofertę można poznać pod adresem https://www.nntfi.pl/emerytura/ike.

Co trzeba zrobić, żeby założyć IKE?

Tworząc Indywidualne Konto Emerytalne decydujemy się na podpisanie umowy z instytucją, która według ustawy z 2004 roku może takie konto prowadzić. Do wyboru jest bank, zakład ubezpieczeń na życie, podmiot prowadzący działalność maklerską lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Później wpłacamy środki, których suma rocznie nie może przekroczyć trzykrotności średniej pensji krajowej brutto, co wynosi około 12 500 złotych. Jesteśmy również zobowiązani do dokonania przynajmniej pięciu wpłat w różnych latach, które powinny zostać wykonane co najmniej 5 lat przed wypłatą środków.

Indywidualne Konto Oszczędnościowe – kto może je założyć?

Indywidualne Konto Oszczędnościowe może założyć każdy mieszkaniec Polski po ukończeniu 16. roku życia. Założyć można tylko jedno konto, które jest indywidualne, to znaczy, że nie można zakładać go razem z partnerem czy partnerką. Nie możliwe jest również założenie IKE dla dziecka – może to zrobić samo po ukończeniu 16. lat, jeśli pracuje w oparciu o umowę o pracę. Ta zasada dotyczy jednak tylko osób do osiągnięcia pełnoletności – w późniejszym okresie nie trzeba wykazywać świadectwa stałego zatrudnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here