Czym jest konsulting logistyczny

Mianem konsultingu logistycznego określa się usługę doradczą, w ramach której specjalista wspiera przedsiębiorcę w zakresie rozwoju jego firmy na kilku płaszczyznach. Głównym celem tych działań jest zwiększenie efektywności zarządzania magazynem, łańcuchami dostaw, ale też sprzedażą i zaspokajaniem potrzeb kontrahentów.

Magazyn – najważniejsza przestrzeń doradztwa

Pierwszym etapem konsultingu logistycznego przeprowadzonego przez firmę 3LP w obrębie magazynu jest analiza bieżących danych. Specjaliści analizują m.in.:

  • płynność wykorzystania posiadanych dóbr,
  • dostępność aktywów magazynowych,
  • przejrzystość polityki magazynowej,
  • sposób i tempo realizacji dostawy.

Na podstawie tychże danych można wykreować pewne wskazówki, dzięki którym łatwiej poprawić kondycję firmy, zwiększyć płynność towarów i być może wprowadzić pewne oszczędności. Profesjonalnie realizowany konsulting logistyczny obejmuje też przeprowadzenie audytu, którego zadaniem będzie ocena wprowadzonych zmian. Badanie to może być przeprowadzone całościowo lub etapowo – zależnie od stopnia badanych czynników.

Analiza źródeł dostaw

Pojęcie „łańcucha dostaw”jest dziś bardzo popularne. Konsulting logistyczny polega również na analizie warunków zaopatrzenia przedsiębiorstwa w podstawowe produkty i towary. Specjalista ocenia, czy utrzymanie bieżącego łańcucha dostaw jest zasadne, czy też istnieje możliwość jego skrócenia lub dywersyfikacji. W tym celu należy przeanalizować efektywność dostaw i odnieść ją do potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. W ramach doradztwa ocenia się również stopień zaopatrzenia przedsiębiorstwa w podstawowe produkty, które nie mają związku z procesem produkcyjnym. Mowa tu m.in. o środkach bezpieczeństwa, środkach czystości, a nawet artykułach biurowych.

Płynna wysyłka = optymalizacja dochodów

Jednym z głównych założeń właściwie przeprowadzonego konsultingu logistycznego jest ocena efektywności sprzedaży. Doradca powinien uświadomić przedsiębiorcę, że istnieją rozwiązania, dzięki którym można usprawnić proces wysyłki towarów do klientów i kontrahentów. W tym celu:

  • skraca się czynności związane z pakowaniem towaru,
  • sporządza się harmonogram wysyłek,
  • dostosowuje się względem siebie procesy związane z produkcją, pakowaniem, kontrolą jakości,
  • wprowadza się rozwiązania zapewniające szybszy obieg dokumentów magazynowych i sprzedażowych,
  • optymalizuje się proces produkcyjny,
  • wprowadza się nowoczesne rozwiązania z zakresu kontroli jakości.

Prawidłowo zrealizowany konsulting logistyczny może okazać się bardzo pomocny w kontekście poszukiwania nowych rynków zbytu i zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here