Rozliczenie PIT-37

Jeśli chcesz złożyć zeznanie na temat wysokości osiągniętego dochodu lub straty poniesionej w roku podatkowym, musisz dowiedzieć się, czym jest deklaracja PIT 37.

Tę deklarację wybiera i rozlicza ponad 80 procent podatników, głównie podatnicy osiągający przychody z pracy, emerytur, renty itp. Musisz wiedzieć, że niekoniecznie jesteś zobligowany do odwiedzenia Urzędu Skarbowego, gdyż jest możliwość wypełnienia deklaracji, rozliczenia się i wysłania deklaracji on-line.

Warto wiedzieć także to, że rozmaite systemy służące do rozliczeń podatkowych, dają możliwość wygodnego wczytania danych z usług twój e-Pit oraz sprawdzenia twojej deklaracji, którą zdecydujesz się zaakceptować, bądź nie.

Kto w takim razie może wypełnić deklarację PIT37?

Z całą pewnością do tego grona zaliczymy osoby samotnie wychowujące dzieci – rozwodnicy, rozwódki, wdowy itp. Rozliczenie PIT 37 możesz wykonać, gdy wychowujesz dziecko małoletnie, lub obojętnie ze względu na wiek, jeśli wychowanek otrzymuje rentę socjalną, zasiłek pielęgnacyjny. Ponadto możesz wypełnić deklarację PIT 37, jeśli wychowanek, który jest pod twoją opieką, ma nie więcej niż 25 lat życia i podlega jeszcze systemowi nauki – studia dzienne, zaoczne, wieczorowe.

Jeśli natomiast podmiot podatkowy przyjmuje przychody w roku podatkowym za granicą, składa załącznik PIT-ZG do PIT 37, jednak PIT 37 jest automatycznie zastępowany PIT 36. Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Nawet w sytuacji, w której rozliczasz się wspólnie ze współmałżonkiem, załącznik składasz odrębnie. Jeśli natomiast uzyskiwano dochody w różnych krajach, to do każdego z poszczególnych krajów stosuje się osobno odrębne załączniki.

Załącznik PIT-O do PIT 37 stosujesz wtedy , gdy korzystasz z różnych form odliczeń od przychodu. Wtedy również wypełniasz deklarację PIT37. Odliczenia, które wchodzą w grę w tej sytuacji to: darowizny na cele charytatywno- opiekuńcze na rzecz kościołów, darowizny na cele kultu religijnego lub pożytku publicznego, darowizny na cele edukacji zawodowej, wydatki na cele rehabilitacyjne, darowizny na rzecz walki z COVID-19, darowizny sprzętów elektronicznych takich jak laptopy, komputery, które są przeznaczone do placówek oświatowych, wydatki na cel wyszkolenia uczniów, wydatki na ulgę mającą na celu badanie i rozwój, zapłacone składki ZUS z umowy aktywizacyjnej zawartą z osobą bezrobotną, wydatki na ulgę termomodernizacyjną, z tytułu ulgi abolicyjnej itd.

W tej sytuacji, jeśli rozliczasz się wspólnie z mężem, składacie jeden PIT- 0, jeżeli odrębnie, wówczas każdy z małżonków dołącza swój PIT-0 do zeznania podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here