PIT 36

Rozliczanie PIT to znienawidzona przez nas czynność, z którą większość z nas styka się co roku. Nie ma się co dziwić- jeśli ktoś nie przepada za liczeniem i papierologią, może mieć z tym problem. Tak, czy inaczej, obowiązek rozliczenia dotyczy nas wszystkich, warto więc wiedzieć, jak zrobić to we właściwy sposób. Kogo dotyczy PIT 36 i jakie załączniki do niego należy złożyć, prowadząc działalność gospodarczą?

PIT 36 – kogo dotyczy?

PIT 36 jest jedynym z najczęściej wybieranych formularzy służących do rozliczenia działalności gospodarczej. Inna nazwa na tego rodzaju dokument to roczna deklaracja podatku dochodowego. W teorii, PIT 36 ma zupełnie podobne przeznaczenie, co PIT 37. W Pit 36 wykazuje się przychody, dochody oraz koszty uzyskania przychodu. Obowiązek złożenia PIT 36 dotyczy osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej, a także osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, które opodatkowane są na ogólnych zasadach.

PIT 36 obowiązuje również osoby uzyskujące przychody za granicą. O obowiązku odprowadzania zaliczek powinien pamiętać każdy, kto otrzymuje dochody z dowolnego źródła. Deklarację pit składamy co roku za poprzedni rok podatkowy i dotyczy to wszystkich pełnoletnich osób fizycznych bez względu na źródła przychodów i wysokości dochodu. Deklaracje roczne zawierają informacje o przychodach, dochodach czy wysokości ewentualnej poniesionej straty dochodu.

Jaki PIT obowiązuje osobę, która zlikwidowała działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach?

Czasy pandemii to okres, w którym zamkniętych zostało wiele działalności. Jeżeli zlikwidowałeś działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach w ciągu roku podatkowego, powinieneś złożyć PIT 36, a nie PIT 37. To częsty błąd, który wymaga późniejszej korekty. Pamiętaj, że w swoim zeznaniu nie wykazujesz przychodów i dochodów z działalności rolniczej. Wyjątkiem są tutaj jedynie przychody z działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT

Co powinieneś wiedzieć o podatku dochodowym?

Ustawa o podatku dochodowym przewiduje wiele ulg od jego płacenia. Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę kwotę wolną pod podatku. W przypadku samodzielnego opłacania podatku, kwota ta zmniejsza dochody o 525,12 zł. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają dochód zmniejszony o 548,30zł. Podatek dochodowy dotyczy nas wszystkich, jedynie w niektórych przypadkach może zostać zniesiony lub zmniejszony.

Dodatkowe załączniki do PIT 36

Istnieją sytuacje, w których oprócz PIT 36 konieczne jest złożenie odpowiednich załączników. Przykładem jest załącznik PIT-ZG, składany w sytuacji, gdy podmioty uzyskiwały przychody za granicą. Co więcej, załącznik musi być złożony osobno dla każdego państwa uzyskania dochodu. Oznacza to, że jeżeli podatnik uzyskiwał jakiekolwiek przychody w różnych krajach, dla każdego z nich musi zastosować osobny załącznik. Jeden załącznik może zawierać przychody z różnych źródeł, uzyskiwane na terenie tego konkretnego państwa. Trzeba pamiętać, że nawet, jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, załącznik PIT/ZG do PIT 36 składa się osobno.

Kolejnym załącznikiem jest załącznik PIT-B. Składa się go łącznie z zeznaniem o uzyskiwanych przychodach lub poniesionej stracie z tytuły pozarolniczej działalności gospodarczej. Działalność ta może być opodatkowana na zasadach ogólnych, ale także może być opodatkowana podatkiem liniowym. Trzeba jedynie pamiętać, że jeżeli rozliczamy się z działalności gospodarczej wspólnie z małżonkiem, który też rozlicza taką działalność, załącznik PIT-B musi zostać złożony osobno, niezależnie od małżonka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here