Księgowość w spółkach

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki jest popularną formą działalności. Spółkę tworzą wspólnicy, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Podstawa prawna każdej spółki jest określona w kodeksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych. Określa ona między innymi sposób prowadzenia księgowości.

Księgowość w spółkach cywilnych

Spółka cywilna to najprostsza forma organizacji. Jest często wybierana przez przedsiębiorców ze względu na prostotę zakładania oraz prowadzenia. Spółka cywilna nie posiada ponadto osobowości prawnej. Wspólnicy spółki jako osoby fizyczne płacą podatek dochodowy. Księgowość takiej spółki może być prowadzone w uproszczonej formie, o ile przychody netto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro przelicznej wg kursu Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Spółka cywilna również dobrowolnie może od samego początku istnienia prowadzić księgowość w pełnej formie.

Księgowość w spółkach jawnych

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej. Jeśli spółka dopiero rozpoczyna swoją działalność lub jej przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają 2 000 000 euro to może prowadzić księgowość uproszczoną. Po przekroczeniu tej kwoty spółka zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości. Spółka jawna  zobowiązana jest prowadzić pełne księgi rachunkowe jeśli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, bez względu na wartość osiągniętego przychodu.

Księgowość w spółkach partnerskich

Spółka partnerska jest spółką osobową, która skupia osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. Wolne zawody wymienia art. 88 kodeksu spółek handlowych. Spółkę taką mogą założyć osoby wykonujące m.in. następujące zawody: adwokat i radca prawny, aptekarz, lekarz, notariusz, pielęgniarka czy tłumacz przysięgły. Spółka partnerska, podobnie jak spółka cywilna czy spółka jawna, może prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Księgowość w spółkach komandytowych

Spółka komandytowa to spółka osobowa prawa handlowego. W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusze prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją oraz ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komandytariusze natomiast odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości tzw. sumy komandytowej. Księgowość spółki komandytowej musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych. Prowadzenie księgowości takiej spółki niesie za sobą pewne obowiązki – ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w spółce.

Księgowość w spółkach akcyjnych

Spółka cywilna jest kapitałową spółką handlową oraz posiada osobowość prawną. Taka forma prowadzenia odpowiednia jest dla dużych przedsiębiorców, którzy planują wejście na giełdę. Do jej założenia wymagany jest kapitał 100 000 złotych, a wartość nominalna akcji nie niższa niż 1 grosz. Księgowość spółek akcyjnych jest o wiele bardziej skomplikowana niż innych spółek. Również w tym przypadku wymagana jest pełna księgowość. Spółka zobowiązana jest również do publikowanie rocznych raportów finansowych oraz dokonywania audytów.

Księgowość w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na korzyści jakie płyną z jej prowadzenie (m.in. brak odpowiedzialności majątkiem osobistym), często wybierana jest przez przedsiębiorców. Spółkę można założyć jako spółkę jednoosobową lub założyć ją ze wspólnikami. Do jej założenia wymagany jest kapitał w wysokości 5 000zł, natomiast wartość nominalna udziału nie niższa niż 50zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Pełną rachunkowość można prowadzić samodzielnie lub oddelegować ją zewnętrznemu podmiotowi. Pełna księgowość w PIK-ksiegowosc.pl to gwarancja prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełna księgowość spółek

Prowadzenie pełnej rachunkowości w spółkach jest obowiązkowe dla niektórych podmiotów. Ustawa o rachunkowości wskazuje, które spółki zobowiązane są prowadzenia tej formy księgowości. Pełną rachunkowość muszą prowadzić spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne. Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych wymaga rzetelności, skrupulatności oraz sporządzania na bieżąco dokumentów księgowych oraz sprawdzań finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here