JPK na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny można zdefiniować jako zbiór danych, który podatnicy tworzą w specjalnych systemach informatycznych. Po wprowadzeniu odpowiednich informacji finansowych i księgowych, z systemu można wygenerować zrzut (poprzez eksport danych), który będzie zawierać odpowiednie informacje o operacjach gospodarczych danego podmiotu, w określonym okresie. Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest konieczność przekazywania JPK na żądanie. Czym jest ten obowiązek?

Kto musi przekazać dane Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie?

Projekt wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmował od 2016 roku różne podmioty. Ustawodawca zdecydował o rozpoczęciu reform od największych przedsiębiorców (duży przedsiębiorca), następnie obligując do wprowadzenia JPK średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. W chwili obecnej, od 1 lipca 2018 roku, podziały te straciły na znaczeniu. Zmiany i nowe obowiązki objęły już bowiem wszystkich przedsiębiorców. Oznacza to, że aktualnie wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazania odpowiednich danych na żądanie uprawnionych organów podatkowych.

Zakres żądanych danych

Generalnie, możliwość żądania danych przez uprawnione organy podatkowe, obejmuje wszystkie 6 struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Będą to więc księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR oraz ewidencja przychodów JPK_EWP. Jak widać możliwość żądania danych jest dużo większa, niż co miesiąc przekazywane dane dotyczące struktur VAT’owskich.

Kiedy organ podatkowy może żądać danych z JPK?

Z założenia żądanie danych powinno zostać ograniczone tylko do niektórych momentów życia przedsiębiorstwa oraz działań organów podatkowych. W tej kwestii ustawodawca wskazuje, że organ podatkowy ma prawo żądania danych z JPK w przypadku jeżeli prowadzi kontrolę podatkową, czynności sprawdzające, kontrolę celno–skarbową lub postępowanie podatkowe. Zwykle, organy żądają danych od danego podatnika. Mają jednak one prawo i zdarza się, że żądają eksportu z Jednolitego Pliku Kontrolnego od kontrahenta kontrolowanego podmiotu (pod warunkiem, że prowadzi on księgi podatkowe w wersji elektronicznej).

Podsumowanie i rekomendacje

Przekazanie eksportu danych z Jednolitego Pliku Kontrolnego jest obowiązkiem podatnika. Nie wiadomo z góry kiedy nastąpi takie zapytanie, zarówno w związku z prowadzoną kontrolą u danego podmiotu jak i u jego kontrahentów. Udostępnienie danych do organów powinno nastąpić niezwłocznie, natomiast organy starają się udostępnić odpowiedni czas na wygenerowanie pliku, jednak minimalny okres to tylko 3 dni. Warto nadmienić, że przekazane dane w ramach JPK na żądanie nie mogą ulegać korekcie, powinny więc od razu przygotowane być prawidłowo. Dlatego też zawsze rekomendowanym jest odpowiednie, rzetelne prowadzenie bazy danych. Należy także pamiętać, że w uzasadnionych przypadkach, kiedy na przykład ilość danych jest bardzo duża lub w firmie w momencie żądania brak jest osoby odpowiedzialnej, podatnik może zwrócić się do organu o wydłużenie terminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here