korekta JPK_VAT

Zgodnie z planem od 1 lipca 2020 roku wszyscy zarejestrowani czynni podatnicy VAT mieli składać JPK_VAT obejmujący łącznie część ewidencyjną i deklaracyjną wyłącznie w formie elektronicznej. W związku z epidemią COVID 19 i utrudnieniami z tym związanymi sejm podjął decyzję o przesunięciu wprowadzenia nowego JPK_VAT na 1 października 2020 rok. Już teraz warto jednak zastanowić się nad tym, jak należy poprawnie skorygować błędy w wysłanym już nowym JPK_VAT.

Od 1 października wszyscy czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do wysyłania nowego JPK_VAT w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać jeden dokument JPK_V7M obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną. Przedsiębiorcy, którzy składają kwartalne deklaracje przez pierwsze dwa miesiące, będą zobowiązani do wypełnienia tylko części ewidencyjnej JPK_V7K, a dopiero na koniec kwartału także części deklaracyjnej za cały okres.

Jeżeli podatnikowi zdarzy się popełnić błąd w nowym JPK_VAT powinien on wystawić korektę pliku za ten okres rozliczeniowy. Korekta może przy tym obejmować cześć deklaracyjną lub część ewidencyjną albo obie jednocześnie. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku korekty za okresy przed wejściem w życie nowych przepisów odnośnie do JPK, należy wykonywać na zasadach obowiązujących w momencie ich złożenia.

Podatnik, składając korektę ewidencji, będzie musiał złożyć nowy dokument, zawierający poprawne dane. Należy przy tym ponownie przesłać kompletny dokument, a nie plik zawierający jedynie skorygowane dane. Błędny wpis wpływający na wysokość podatku należnego lub naliczonego należy skorygować przez jego wystornowanie, a następnie ponownie go dodać z poprawnymi danymi i podaniem pierwotnego numeru dokumentu.

Jeśli konieczna jest korekta dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego, należy ująć ją w ewidencji wraz z numerem dokumentu korygującego za dany okres. W przypadku korekty, która będzie miała wpływ na wysokość podatku naliczonego, należy ująć w ewidencji numer dokumentu korygującego. W sytuacji, gdy jest możliwe, aby dokument korygowany i dokument korygujący ująć w tym samym okresie, można ująć w ewidencji tylko dokument pierwotny z wartością pomniejszoną zgodnie z korektą.

Art. 109 ust. 3e ustawy o VAT wskazuje, że po nowelizacji przepisów podatnicy będą mieli 14  dni od odkrycia, że przesłana wcześniej ewidencja zawierała błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, na przesłane korekty drogą elektroniczną. Również 14 dni na dokonanie korekty przewidziano w sytuacji, gdy to naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi błędy w otrzymanej od podatnika ewidencji.

Jeśli podatnik wezwany do złożenia korekty nie złoży żadnych wyjaśnień lub złoży ją po terminie, wówczas naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na niego karę w wysokości 500 zł. Kary te mają jednak być nakładane tylko na podatników, którzy poprzez zwoje celowe działanie uniemożliwiają zweryfikowanie prawidłowości transakcji. Oznacza to, że jest to instrument fakultatywny stosowany w zależności od okoliczności danej sprawy.

https://efekta.waw.pl/Biuro rachunkowe Efekta działa na rynku usług księgowych już od ponad 10 lat. Przez ten czas zbudowaliśmy zespół specjalistów, którzy stale śledzą zmieniające się przepisy prawa podatkowego i chętnie służą radą naszym klientom. Zapraszamy do współpracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here