Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach, prócz poprawy jakości życia w większości regionów, niesie za sobą także ryzyko wpadnięcia w tzw. pułapkę średniego dochodu, z którą zmagają się już m.in. Czesi i Słoweńcy. Aby uniknąć stagnacji, a nawet recesji gospodarczej, konieczna jest więc zmiana modelu rozwoju gospodarczego z naśladowczego na innowacyjny.

Czym jest innowacja?

Innowacja to nie tylko wprowadzenie na rynek nowego lub udoskonalonego produktu, ale także wdrożenie zmian w zakresie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Za innowacyjne uważa się produkty, które są nowe dla danego podmiotu lub nowe na danym obszarze. Wyróżniamy kilka rodzajów innowacji: produktowe (np. wprowadzenie na rynek nowego lub udoskonalonego produktu), technologiczne (np. wdrażanie ulepszeń w wytwarzaniu lub dystrybucji produktów, poprawa warunków pracy czy ograniczenie wpływu działalności firmy na środowisko), organizacyjne (np. poprawa procedur regulujących pracę firmy) oraz marketingowe (np. opracowanie nowej strategii promowania produktu).

Innowacyjność umożliwia racjonalne gospodarowanie materiałami w trakcie produkcji, wzbogacenie oferty danego przedsiębiorstwa, a także spełnienie wszystkich standardów oraz wymagań prawnych. Wdrożenie nowych procedur lub wprowadzenie na rynek udoskonalonego produktu wpływa na wzrost sprzedaży oraz wzrost konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.

Jak zdobyć fundusze na wdrożenie innowacyjnych działań w firmie?

Przedsiębiorcy, jako podstawowe bariery utrudniające wdrażanie innowacji w firmach, wymieniają przede wszystkim: brak środków na modernizację zaplecza badawczego, wysokie koszty pracy oraz niedostateczne wyposażenie ośrodków naukowo-badawczych. Wprowadzenie innowacyjnych działań wymaga czasu i zaangażowania. Przedsiębiorcy, którzy planują wdrożyć działania innowacyjne, mogą liczyć na wsparcie z programów z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, dzięki którym mogą zdobyć bezzwrotne dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dodatkowe środki mogą zostać przeznaczone m.in. na budowę lub rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych, zakup i utrzymanie sprzętu badawczego, realizację agendy badawczej oraz wynagrodzenia dla specjalistów. O dotacje na innowacje (https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/) mogą ubiegać się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z sektora MŚP. Wysokość dofinansowania zależy m.in. od lokalizacji oraz wielkości firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here