Drukowanie prac dyplomowych – o czym pamiętać?

0
1548

Zakończenie studiów to zwieńczenie wielu lat edukacji. Przygotowanie, druk pracy dyplomowej, złożenie jej i wreszcie obrona to ogromne przeżycie dla każdego studenta. Każda uczelnia ma swoje wymagania edytorskie określające zasady przygotowania pracy dyplomowej. Określają on krój i rozmiar użytych fontów, wielkości interlinii, jak również wymaganego formatu przy cytowania fragmentów literatury źródłowej. Niespełnienie tych wymogów może skutkować opóźnieniem obrony.

Wymagania uczelni co do druku pracy dyplomowej

Przygotowując każdą pracę dyplomową do druku, należy zadbać nie tylko o jej wartość merytoryczną i właściwą strukturę, ale również o poprawny druk pracy dyplomowej i właściwą jej oprawę. Uczelnie określają precyzyjnie sposób drukowania prac dyplomowych, to czy wydruk ma być jednostronny, czy dwustronny oraz rodzaj wydruku – czy ma być barwny lub czarno biały (warto tu pamiętać, że jeżeli na stronach publikacji pojawią się zaznaczone kolorem odnośniki, hiperłącza, to taka strona zostanie automatycznie przez drukarnię obliczona jako kolorowa). Wśród wymogów z pewnością podana zostanie minimalna liczba egzemplarzy wydrukowanych jednostronnie i dwustronnie w danej oprawie, jak również wymagany rodzaj oprawy dla druku jednostronnego i druku dwustronnego (miękka lub twarda oprawa, bindowanie lub termobindowanie).

Formatowanie stron pracy dyplomowej

Bardzo często ze względu na wygodę pracy promotora i recenzenta oraz na konieczność przechowywania pracy w archiwum uczelni, wymagane jest przygotowanie dwóch różnych form druku pracy dyplomowej. Ci pierwsi otrzymują wersję wydrukowaną jednostronnie, zaś archiwum – dwustronnie. Wersja jednostronna musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami promotora. Warto pamiętać, że oprawa pracy wymaga, żeby lewy margines wynosił 2,5 – 3,5 cm (dokładną szerokość należy skonsultować z uczelnią i drukarnią). Numeracja stron powinna znajdować się po prawej stronie. Recenzent i promotor mogą wymagać większej interlinii lub pozostawienia odpowiednio szerokiego marginesu również po prawej stronie, tak by mieć miejsce na wpisywanie komentarzy.

W wersji dwustronnej konieczne jest albo zdefiniowanie identycznych, na tyle szerokich marginesów by umożliwiały one poprawną oprawę, ew. jeżeli margines zewnętrzny ma być węższy – konieczne jest zdefiniowanie marginesów lustrzanych i numerację na dole, po zewnętrznej stronie publikacji: nieparzysta numeracja wypada po prawej stronie, parzysta natomiast po lewej stronie kartki. Niektóre uczelnie dopuszczają też numerację na środku strony. W publikacji dwustronnej, po stronie tytułowej następuje pusta strona a dopiero kolejna, trzecia strona dokumentu, to najczęściej spis treści lub podziękowania.

Wybór drukarni i dostarczenie pliku do drukowania pracy dyplomowej

Wybierając drukarnię, warto zajrzeć do punktów poligraficznych znajdujących się na lub w pobliżu uczelni. Ze względu na bliskość mają zazwyczaj duże doświadczenie w druku prac dyplomowych zgodnie z wymaganiami uczelni, czasem działają one w porozumieniu z uczelnią, spełniając standardy oprawiania prac dyplomowych i druku, które na niej obowiązują. Drukarnia określi szczegółowe wytyczne dotyczące formatu pliku do druku – przy czym prawie zawsze wskaże wymóg dostarczenia pliku w formacie pdf. Dostarczenie pliku w postaci np. dokumentu MS Word może skutkować tym, że tekst wyświetli się „nieco” inaczej, a to doprowadzi do tego, że ilustracje rozjadą się, łamanie paragrafów i linii tekstu nastąpi w innym miejscu niż planował to autor.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here