Na czym polega umowa toolingu

Umowę toolingu najprościej określić jako porozumienie się między stronami. Chodzi tu na przykład o przedsiębiorcę, który wykonuje dane zlecenie dla klienta. Zawarcie takiego kontraktu jest bardzo wygodne, ponieważ nie ma narzuconego wzoru konstruowania danej umowy.

Znajdują się w niej zarówno obowiązki, jak i korzyści. Gdy decydujemy się na zawarcie umowy toolingowej, musimy wiedzieć, że jedna strona będzie zleceniodawcą, a druga wykonawcą. Po zawarciu ugody strony porozumiewają się, na jaki czas będzie wykonywane zlecenie, a zleceniodawca uiszcza środki trwałe, które przeznaczone są dla wykonawcy, a on może je przeznaczyć na bieżące wydatki w sprawie zlecenia.

Umowa toolingowa jest korzystna dla dwóch stron. Można określić w niej, za co ponosi się koszta. Korzyści dla zleceniodawcy są określone, tak samo jak i wykonawcy. Produkty, które są wytwarzane muszą być bardzo wysokiej jakości, tworzone na czas, a ich ilość musi być zgodna z postanowieniami w porozumieniu. Środki trwałe mogą być zmieniane przez zleceniodawcę w trakcie trwania umowy. Dla osoby wykonującej zlecenie, korzyścią jest fakt, że przebieg tej pracy jest ekonomiczny, ponieważ nie musi mieć wkładu własnego ani nie musi uiszczać pieniędzy na tworzenie produktów. Ma prawo do zwiększenia liczby pracowników. Może się cieszyć również ze stałego dochodu. Jakie środki trwałe można zaliczyć w takiej umowie? Mogą to być na przykład samochody, laptopy, telefony albo nieruchomości.

Świetną alternatywą dla takich kontraktów jest fakt, że zlecający otrzymuje tańsze produkty, a wykonujący pracę otrzyma środki trwałe, z których może korzystać. Ważną informacją w tej umowie jest to, że nie jest ona opodatkowana w PIT. Potwierdzają to organy skarbowe, takie jak: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zawierając umowę toolingową, nie dochodzi do dostawy towarów, ponieważ środki trwałe są własnością zleceniodawcy. Jest to pewien sposób omijania różnych procedur. Przed zgodzeniem się na zawarcie takiego kontraktu, najlepiej poradzić się specjalisty, który wytłumaczy wszystkie luki prawne, korzyści oraz obowiązki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here