Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać się zachowku?
Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać się zachowku?

Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać się zachowku?

Ile lat po śmierci spadkodawcy można domagać się zachowku?

W Polskim prawie spadkowym istnieje instytucja zwana „zachowkiem”, która ma na celu zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Zachowek to część spadku, do której mają prawo zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Jednakże, istnieje pewien okres, w którym można domagać się zachowku po śmierci spadkodawcy.

Okres przedawnienia zachowku

Według polskiego prawa, roszczenia o zachowek przedawniają się po upływie 10 lat od dnia otwarcia spadku. Oznacza to, że osoby uprawnione do zachowku mają 10 lat na zgłoszenie swojego roszczenia. Jeśli nie zostanie ono zgłoszone w tym czasie, traci się prawo do zachowku.

Kiedy zaczyna się bieg terminu przedawnienia?

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym osoba uprawniona do zachowku dowiedziała się o otwarciu spadku. Jeśli jednak nie miała takiej wiedzy, termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym mogła się o tym dowiedzieć przy zastosowaniu należytej staranności.

Wyjątki od terminu przedawnienia

Istnieją jednak pewne sytuacje, w których termin przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony. Przerwanie terminu przedawnienia następuje w momencie zgłoszenia roszczenia o zachowek przez osobę uprawnioną. Zawieszenie terminu przedawnienia może mieć miejsce w przypadku, gdy osoba uprawniona jest niezdolna do czynności prawnych, na przykład z powodu choroby lub niepełnoletniości.

Podsumowanie

Wniosek jest taki, że osoby uprawnione do zachowku mają 10 lat od dnia otwarcia spadku na zgłoszenie swojego roszczenia. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o otwarciu spadku lub mogła się o tym dowiedzieć przy zastosowaniu należytej staranności. Istnieją jednak wyjątki od terminu przedawnienia, które mogą przerwać lub zawiesić ten okres.

Wezwanie do działania: Zgodnie z polskim prawem, można domagać się zachowku do 6 lat od daty śmierci spadkodawcy. Zachowek jest prawnym uprawnieniem, które przysługuje pewnym osobom związanych z zmarłym. Jeśli uważasz, że masz prawo do zachowku, skonsultuj się z prawnikiem lub notariuszem, aby uzyskać szczegółowe informacje i porady dotyczące Twojej sytuacji.

Link tagu HTML: https://miejscy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here