Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie na życie?

Wybór odpowiedniej polisy na życie to poważna decyzja. Ubezpieczonemu, a także jemu bliskim, polisa ma zapewnić bezpieczeństwo na długie lata. Często jest tak, że środki z polisy stanowią kluczowe finansowe wsparcie w nawet najbardziej nieprzewidzianych okolicznościach. Takich jak śmierć albo zdarzenie losowe, na skutek którego pojawia się choroba, a także tymczasowa lub trwała niezdolność do podjęcia pracy.

Ochronne ubezpieczenie na życie

      Polisa w takiej formie gwarantuje ubezpieczonemu i bliskim pełen zakres ochrony. Okres obowiązywania polisy jest z góry ustalony – może wynosić na przykład 10 lub 20 lat. Atutem takiego ubezpieczenia są niskie składki, które w zależności od oferty mogą wynosić nawet 40 – 50 złotych miesięcznie. Polisa nie służy budowaniu kapitału. W dużym skrócie oznacza to tyle, że gdy nie dojdzie do żadnego zdarzenia losowego, np. choroby, polisa przestanie obowiązywać w momencie ustalonym podczas podpisywania umowy.

Standardowe ubezpieczenie na życie

      Taki rodzaj ubezpieczenia obejmuje szereg czynników, począwszy od śmierci i ciężkiej choroby, poprzez leczenie szpitalne. Wreszcie – niezdolność do podjęcia pracy zarobkowej lub samodzielnego funkcjonowania. Jednak wiele polis znacznie wykracza poza ten standardowy zakres. To sprawia, że możemy ubezpieczyć się na wypadek bardziej precyzyjnie określonych zdarzeń. Przykładem jest inwalidztwo na skutek wypadku, a także urazy takie jak np. różnego rodzaju złamania.

Poznaj ogólne warunki

To właśnie one definiują zasady i okoliczności działania ubezpieczenia. Chodzi o doprecyzowanie sytuacji, w których otrzymamy wypłatę środków. Przykładem polisy, na którą warto spojrzeć ze szczególną uwagą jest aktualnie dostępne na rynku indywidualne ubezpieczenie na życie od Avivy. Warto przyjrzeć się z bliższej perspektywy szczegółom takiej polisy i sprawdzić, w jakim stopniu będzie ona zgodna z naszymi kryteriami i potrzebami, dotyczącymi wyboru takiego produktu ubezpieczeniowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here